Scientific Consulting - Consultanta stiintifica

 

Currently accepting tasks of providing scientific support within the field of theoretical or computational chemistry for starting or ongoing projects related to European Union, National Scientific, and Norway Grant project lines.

 

Acceptând în prezent sarcini de acordare sprijin științific în domeniul chimiei teoretice sau computaționale pentru proiecte nepornite sau în curs de desfășurare legate de liniile de proiect UE, Naționale Științifice și Granturi Norvegiene.

Login